Kontakt

YMS, a.s.
Hornopotočná 1
917 01 Trnava
Slovensko

Telefón: +421 33 59 222 22
Fax: +421 33 55 039 03
Email: info@yms.sk

IČO: 36 224 278
DIČ: SK2020163090
 

 

 

Spoločnosť je registrovaná na OR OS Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10037/T